Privacyverklaring

Wij gaan netjes om met je gegevens en verstrekken je gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken en verwerken je gegevens alleen ten behoeve van het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wet die sinds 25 mei 2018 van kracht is en er vooral op is gericht dat jouw persoonsgegevens niet ongevraagd worden gebruikt (of misbruikt) voor marketingdoeleinden.

Welke gegevens verzamelt Welmoet?

Om je aanvragen voor onze diensten, trainingen, trajecten, modules en eventuele blogs of nieuwsbrieven zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. We verzamelen alleen gegevens die door jou als opdrachtgever aan ons worden verstrekt. Het grootste gedeelte zijn gegevens van kandidaten en/of de opdrachtgevers. Niet alle gegevens zijn altijd relevant, de gegevens kunnen indien van toepassing bestaan uit:

 • Voor- en achternaam
 • Privéadres: Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres voor correspondentie en facturatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Organisatienaam en (Type) organisatie waar je voor werkt(e)
 • Functie
 • Social media accounts (Twitter, Facebook, LinkedIn)
 • Website
 • Disciplines waar je in werkt(e)
 • Foto
 • Financiële overzichten indien gebruik gemaakt wordt van de module Financieel Inzicht. Deze gegevens kunnen geanonimiseerd aangeleverd worden, waarbij de geboortedatum van de kandidaat en die van haar of zijn fiscaal partner wel noodzakelijk zijn

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Het is voor ons van belang te weten met en voor wie wij werken. De reden van ons bestaan is kandidaten op persoonlijk vlak en met betrekking tot hun personal brand en presentatievaardigheden te begeleiden en te adviseren op financieel vlak. Daar hebben we je gegevens voor nodig.

We gebruiken de gegevens voor:

 • Het complete personal branding traject en de losse modules persoonlijke begeleiding, financieel inzicht, personal branding en presentatievaardigheden
 • Administratie en facturering

Wie verwerken je gegevens?

Welmoet – The Personal Branding Agency werkt met verschillende partijen samen;

Afhankelijk van de taken/verantwoordelijkheden delen wij meer of minder van jouw gegevens met deze mensen of partijen. Uiteraard delen wij enkel de gegevens die voor de betrokken persoon of partij van belang zijn met betrekking tot de dienstverlening waar de partij bij betrokken is. Met de verschillende partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Waar worden gegevens bewaard?

De volledige administratie vindt digitaal bij Welmoet – The Personal Branding Agency plaats. Soms maken we exports, bijvoorbeeld van gespreksverslagen, de SWOT analyse, de personal brand footprint en video-opnames ten behoeve van de voorbereiding van de diverse modules. Deze slaan we op in een Welmoet map op Google Drive. Deze exports worden direct na gebruik verwijderd. Ook vindt e-mailverkeer tussen Welmoet en haar samenwerkingspartners plaats. Deze e-mail onderling is in eigen beheer.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Welmoet verzamelt persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wanneer een traject met een kandidaat is afgerond, worden de gegevens na zes maanden vernietigd. Tenzij anders schriftelijk of per e-mail met de kandidaat is afgesproken.

Geluids- en video-opnamen worden direct na analyse vernietigd, tenzij de kandidaat verzoekt deze gegevens langer te bewaren.

Cookies

Kijk op onze pagina over cookies hoe wij hiermee omgaan en welke cookies we gebruiken. Je kunt hier tevens jouw toestemming wijzigen of intrekken.