Onder outplacement vallen verschillende manieren om van werk naar werk te worden begeleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begeleiding bij sollicitaties, diverse trainingen gericht op netwerken en gebruik van LinkedIn, headhunting en dus ook personal branding.